Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Stockerstrasse 45, 8002 Zürich
  • clients(at)lawyersswitzerland.com
  • +41445002250
Our Articles

İsviçre’de bir Bağlı Ortaklık Kurun

Establish-a-Subsidiary-in-Switzerland.jpg

İsviçre İştirakleri
 

İsviçre’deki iştirakler, kısmen veya tamamen yabancı şirketlere ait sermayeye sahip tüzel kişidir. Şirketin sermayesinin yabancı bir şirket tarafından kontrol edilmesi, yeni sözleşmelerin kurulması veya şirket çalışanların istihdamı gibi konularda İsviçre şirketinin yönetimini şart koşmaktadır. Ayrıca şirket hisseleri çıkarabilir ve aktarabilir.
 
Yabancı şirketler şirket ana sözleşmesini ayrıntılı bir şekilde hazırlar ve İsviçre'de bir iştirak açma kararı çıkarabilir.
 

İsviçre'de iştirak kayıt işlemi

 
Bu ticari faaliyet kapsamında faaliyet göstermek için herhangi bir özel lisans gerekmez, ancak İsviçre Şirketler Tescili'ne kayıt zorunludur.
 
Bağlı ortaklıklar sınırlı sorumluluk sahibi şirketler şeklinde kurulur ve kamu veya özel mülkiyette olabilir.
 
Sınırlı sorumlu şirket olan Gesellschaftmitbeschränkter Haftung (GmbH), en az iki hissedar tarafından oluşturulmalıdır. İsviçre’deki bir banka hesabına en az 20,000 CHF yatırmaları gerekir. Genel Müdür’ün İsviçre sakini olması zorunludur.
 
Bu şirketin tescili prosedürü, asgari sermaye miktarını yatırmak ve finansal işlemle ilgili olarak bankadan bir ekstre almakla başlar.
 

İsviçre’de bir iştirak tescili için gerekli belgeler
 

Daha sonra, kuruluş sözleşmesi, noter huzurunda önce tüzel ve gerçek kişi imzalarının sözleşme taslağına atılması ile hazır hale getirilir.
 
Noter tasdikli esas sözleşme, İsviçre'de şirket kurma kararı ve bankadan gelen ekstre ile ticaret siciline gönderilmelidir. Bu işlem yaklaşık 7 gün sürer ve sonuçta kayıt sertifikasının alınması sağlanır. Sertifikayı aldıktan sonra postanede veya bankaya yatırılacak bir damga vergisi doğar.
 
Bir sonraki adım, gerekmesi halinde, KDV için kayıt olmak ve çalışanların sosyal sigorta sistemine kaydettirmektir.
 
Bazı düzenlemeler, İsviçre'de kurulan iştiraklerin lehinedir. Örneğin, çifte vergi anlaşmalarının geniş ağı, antlaşma ülkesine ödenen temettüler, faizler ve telif ücretlerine ilişkin stopaj vergilerinin düzenlenme şeklini düzenlemektedir. Çoğu durumda, stopaj vergisi asgariye düzeye getirilir veya hatta muaf tutulur.
 
Kazanç üzerindeki kurumlar vergisi İsviçre'de değil, sadece menşei ülkede ödenir veya istisna tutulur ve burada ödenirse geri ödeme yapılır.
 
Bir İsviçre yan kuruluşu açmak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.