Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Stockerstrasse 45, 8002 Zürich
  • clients(at)lawyersswitzerland.com
  • +41445002250
Our Articles

Zakładanie Spółki Zależnej w Szwajcarii

 

Establish-a-Subsidiary-in-Switzerland.jpg

Szwajcarskie spółki zależne
 

Szwajcarskie spółki zależne to podmioty prawne posiadające kapitał częściowo lub całkowicie posiadany przez zagraniczne firmy. Fakt, że kapitał spółki jest kontrolowany przez spółkę zagraniczną, nie warunkuje zarządzania szwajcarską spółką w sprawach takich jak zawieranie nowych umów lub zatrudnianie pracowników. Może ona również wydawać akcje i przenosić je.
Zagraniczne spółki opracowują nowe umowy spółki i wydają decyzję o otwarciu filii w Szwajcarii.
 

Proces rejestracji dla filii firmy w Szwajcarii

Do wykonywania czynności w ramach tej formy działalności nie jest wymagana specjalna licencja. Obowiązkowa jednak jest rejestracja w Szwajcarskim Rejestrze Firm.
 
Spółki zależne są tworzone jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą być publiczne lub prywatne.
Gesellschaftmitbeschränkter Haftung (GmbH), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, musi być utworzona przez co najmniej dwóch akcjonariuszy. Muszą wpłacić oni minimum 20 000 CHF na szwajcarskie konto bankowe. Dyrektor musi być rezydentem Szwajcarii.
 
Aktiengesellschaft (AG) jest utworzona przez co najmniej trzech założycieli, którzy muszą zapewnić minimalny kapitał zakładowy w wysokości 100 000 CHF. Jednorazowo kapitał nie może zostać zwiększony o więcej niż połowę. Połowa tej kwoty musi zostać przekazana przed rejestracją. Większość dyrektorów musi być obywatelami Szwajcarii.
 
Procedura rejestracji takiej spółki rozpoczyna się od złożenia minimalnego kapitału zakładowego i otrzymania wyciągu z banku dotyczącego operacji finansowej.
 

Dokumenty potrzebne do zarejestrowania szwajcarskiej filii

Następnie, statut filii zostaje sporządzony przed notariuszem, który własnoręcznym podpisem potwierdza utworzenie firmy.
Notarialny statut spółki, decyzja o utworzeniu spółki w Szwajcarii i certyfikat z banku muszą zostać zdeponowane w Rejestrze Handlowym. Proces ten trwa około 7 dni, zostaje wówczas wydawane zaświadczenie o rejestracji. Po otrzymaniu certyfikatu należy uiścić opłatę skarbową na poczcie lub w banku.
 
Następnym krokiem jest, jeśli to konieczne, rejestracja do podatku VAT, oraz rejestracja pracowników do systemu ubezpieczeń społecznych.
 
Niektóre regulacje są korzystne dla spółek zależnych otwieranych w Szwajcarii. Na przykład rozległa sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania reguluje sposób, w jaki potrącane są podatki u źródła od dywidend, odsetek i należności licencyjnych wypłacanych krajowi traktatowemu. W większości przypadków podatek potrącany u źródła jest zminimalizowany, a nawet całkowicie zwalniany.
 
Podatek dochodowy od osób prawnych jest płacony tylko w kraju pochodzenia, a nie w Szwajcarii, albo jeśli został złożony wyjątek, podatek będzie wypłacany tutaj, i zapewniony zwrot pieniędzy. Jeśli potrzebujesz pomocy w otwarciu filii w Szwajcarii, skontaktuj się z naszym zespołem.