Our website uses  cookies for statistical purposes.

 • Stockerstrasse 45, 8002 Zürich
 • clients(at)lawyersswitzerland.com
 • +41445002250
Our Articles

İsviçre’deki En Az Vergi Oranı Olan Kantonlar

Cantoni-con-le-imposte-minori-in-Svizzera.jpg

İsviçre 26 kantondan oluşmaktadır (Aargau, Appenzell Inner Rhodes, Appenzell Ausserrhoden, Berne, Basel-Country, Basel-Stadt, Fribourg, Cenevre, Glarus, Grisons, Jura Dağları, Lucerne, Neuchâtel, Nidwalden, Obwalden, St. Gallen, Schaffhausen , Solothurn, Schwyz, Thurgau, Ticino, Uri, Vaud, Valais, Zug, Zürih) Bu kantonlar, İsviçre'de yürürlükte olan mevzuat uyarınca kendi vergi sistemini düzenlemeye yetkilidir.
 
Bu nedenle, her kanton, yetkinin münhasıran İsviçre Konfederasyonu’nda olmayan herhangi vergiyi toplama hakkına sahiptir. Bu nedenle, kanton vergi kanunları ve vergi oranları bir kantondan diğerine büyük ölçüde değişir ve İsviçre'deki şirket oluşturma uzmanlarından oluşan ekibimiz sizlere, tüzel veya gerçek kişiler için mevcut olan her bir vergilendirme çerçevesinde vergi önerisi sunabilir.
 
Aşağıda, en düşük kurumlar vergisi oranlarına sahip kantonları sunuyoruz:
 

1. Lucerne

 
Lucerne kantonu,% 12,32 oranındaki en küçük kurumlar vergisini uygular. Lucerne'de bir şirket açmak isteyen yatırımcılar bölge ekonomisinin aşağıdaki sektörlere dayandığını bilmelidirler:
 
• turizm;
• tarım;
• kamu sektörü;
• metal endüstrisi.
 

2. Nidwalden

 
Düşük bir kurumlar vergisi oranı olan bir başka kanton (% 12,66 oranında) Nidwalden'dir.
 
Nidwalden'deki başlıca ekonomik alanının havacılık ve makine mühendisliğidir ve İsviçre'de bu sektörlerde bir şirket kurmak isteyen yatırımcılar, bu bölgedeki mevzuat çerçevesine uymak zorundadır.
 
 

3. Obwalden

 
Üçüncü en düşük kurumlar vergisi, Obwalden kantonunda uygulanır ve bu oran % 12,89’dir. Kanton, yüksek beceri düzeyine sahip bir işgücü sunmaktadır ve en önemli ekonomik alanlar turizm ve plastik sektörleri tarafından temsil edilmektedir.
 

4. Appenzell Ausserrhoden

 
Appenzell Ausserrhoden'de kurumlar vergisi % 13,04 olarak uygulanmaktadır ve yerel işgücünün ağırlıklı olarak kantonun ana ekonomik sektörü olan hizmetler sektöründe istihdam edildiğini bilmek önemlidir. Toplam iş gücünün% 52,6'sı bu sektörde istihdam edilmektedir.
 

5. Appenzell Inner Rhodes

 
Appenzell Inner Rhodes kantonunda, yerel makamlar % 14,16 oranında bir kurumlar vergisi uygulamaktadır ve en önemli ekonomik alanlar tarım, sanayi ve hizmet sektörü tarafından temsil edilmektedir. İsviçre'de şirket kaydı yapan danışman ekibimiz, bu sektörlerden birinde nasıl bir iş kuracağınıza dair sizlere detaylı bilgi sunabilir.
 

6. Zug

 
Zug'da kurumlar vergisi oranı % 14,6'dır. Zug’un ekonomik açıdan İsviçre'deki en seçkin kantonlardan birini temsil ettiğini belirtmek önemlidir. Zug'da faaliyet gösteren şirketler, tıbbi teknoloji ve elektronik bileşenlerle ilgili faaliyetlerde uzmanlaşmıştır. Bu kantondaki bir diğer önemli ekonomik alan ise finansal sektörü ifade eder.
 

7. Uri

 
Uri'de uygulanan kurumlar vergisi oranı % 15,11'dir. En etkin sektörler, inşaatın yanı sıra yerel iş gücünün% 10'dan fazlasını istihdam eden turizm endüstrisi tarafından temsil edilmektedir. Bu anlamda, çok sayıda yerli ve yabancı şirketin iş alanlarını bu alanda belirlediklerini belirtmek isteriz.

 

8. Schwyz

% 15,27 oranında uygulanan sekizinci en düşük kurumlar vergisi, Schwyz kantonunda yürürlüktedir. Kanton yerel ekonomisini, tarım veya finans gibi diğer kantonlara göre özgü sektörlerde geliştirir. Burada öne çıkan endüstriler kereste endüstrisi ve makine aletleri alanını içermektedir.

 

9. Neuchâtel

 
 
Neuchâtel'de kurumlar vergisi% 15,61 olarak uygulanmaktadır. Kanton, saat endüstrisi, mikro teknoloji ve ileri teknoloji alanında çok iyi bilinmektedir. Bölge, bu sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirkete çekici gelmiştir.
 

10. Glarus

 
 
% 15,71'lik kurumlar vergisi oranı ile Glarus kantonu çok sayıda yerli ve yabancı şirketi kendine çekmiştir ve bunların büyük bir kısmı üretim alanıyla ilgili faaliyetlerde bulunmaktadır.
 
İmalat alanındaki İsviçre'de şirket oluşumuyla ilgilenen yatırımcılar, Glarus'u seçebilirler çünkü üretim endüstrisi bu bölgede oldukça gelişmiştir.
 
Yukarıda belirtilen sınıflandırma, şirketlerin karı için uygulanabilir en düşük vergiler hakkında faydalı bilgiler sağlamaktadır.
 
 

İsviçre kantonlarında yaşam maliyeti

 
İsviçre'nin her yerinde yaşam maliyeti aynı değildir, örneğin Cenevre kantonundaki konutlar çok pahalıdır; bu durum Fribourg'un kantonu veya başka bir benzer kantonda böyle olmayabilir.
 
İsviçre Alman kantonları ve hatta Orta İsviçre yıllarca en düşük vergi veya görece daha düşük vergiler sunan kanton olmuştur ve Uri bu anlamda en avantajlı bölgelerden biridir.
 
İsviçre'de vergiler, büyük bir masraf olarak kabul edilir ve ortalama olarak brüt hane halkı gelirinin yaklaşık % 11,6'sını temsil etmektedir. Bu bakış açısından, ülkenin orta ve doğusundaki kantonlar İsviçre'de en düşük vergilerin bulunduğu bölgelerdir.
 

İsviçre'de mali bağımsızlık

 
İsviçre'de mali bağımsızlık şu anda üç hükümet seviyesinde paylaşılmaktadır: Konfederasyon, kantonlar ve komünler. Kantonların vergi yüküne izin tanıyan yetki sınırları, konfederasyon için böyle bir yetki bulunmazken, bir federal anayasa tarafından belirlenmektedir.
 
Dahası, katsayı oranlarına veya çok sayıda kanton vergisine dayanan toplu ödemeleri güvence altına alan kanton anayasalarıdır.
 
 
Genel bir kural olarak, İsviçre'deki tüm kantonlar, şirketlere aynı tür vergileri aşağıdaki şekilde empoze ederler:
• katma değer vergisi;
• tüketim vergisi;
• stopaj vergisi;
• gümrük vergileri.
 
Bununla birlikte, kantonların bağımsız olmalarından kaynaklı, yerel yönetimler kendi alanlarında kişi başı gelir ve vergi yükündeki farklılıklar, bölgesel farklılıklar ve benzeri nedenlerle kendilerine özgü vergi oranlarını oluşturabilirler. Başka bir deyişle, İsviçre'deki düşük vergilerin bulunduğu kantonlar için bir ayrı kriterler hazırlanabilmektedir.
 

İsviçre kantonları arasındaki vergi rekabeti

 
Sermayenin ve emeğin serbestisi kantonlar arası vergi rekabetini arttırmakta ve bu sayede bazı kantonlar (Zug, Schwyz ve Nidwalden) emlak vergilerini kaldırmış ve yatırımcıları çekmek için daha cazip oranlar tesis etmiştir.
 
Bu durum, federal kotalar yoluyla (federal gelirlerin bir kısmının iadesi) ve bağışlar yoluyla, kanton ve yerel makamların mali kapasitesindeki farklılıkları azaltmak için bir finansal denkleştirme sisteminin kurulmasına yol açtı.
 

Vergilendirmeye dayalı bir İsviçre kanton nasıl seçilir

26 kantondan 10'ı, esas olarak İsviçre sakinleri için geçerli olan çok avantajlı vergilendirme koşulları sunmaktadır. Bu yönüne dayanarak en iyi kantonun seçilmesi söz konusu olduğunda, İsviçre vergilendirme sistemi de kanton seçerken de dikkate alınması gereken kanton ve belediye veya ortak vergilerden yapıldığı için, içlerinden alınan ulusal vergilerin dikkate alınması gereken tek vergiler olmadığı belirtilmelidir.
 
Dikkate alınması gereken bir diğer husus, yukarıda sunulan kantonların her biri düzeyinde geçerli olan kişisel gelir vergisidir. İsviçre'de yaşayan bireyler söz konusu olduğunda, aynı üç katmanlı vergilendirme sistemi geçerlidir, ancak aralarında birkaç şeye dikkat etmek önemlidir:

 

 • ·  İsviçreliler, kanıtlanmışlıkları ne olursa olsun, dünya çapındaki gelirleri için vergilendirilir;
 • ·  evli çiftler, gelirleri ortaklaşa değerlendirildiği için indirimli oranlardan yararlanır;
 • ·  tek ebeveynli aileler de düşük gelir vergisi oranlarından yararlanır;
 • ·   Burada mülk sahibi olan ve burada yaşayan İsviçreliler de vergilendirilebilir gelire bir kira değeri katmalıdır.

 

Sermaye geliri ile ilgili olarak, İsviçre'de üretilen para miktarları brüt gelir olarak vergilendirilecektir. Yabancı sermaye gelirleri, elde edildiği ülkede alınan vergiler düşüldükten sonra vergilendirilecektir.
 
Taşınmak veya bir iş kurmak için bir İsviçre kantonü seçerken, ulusal düzeyde ödenen vergileri de göz önünde bulundurmalı ve ardından bir karar vermelidir.
 
Vergilendirme açısından bakıldığında, Uri kantonu, kurumlar gelirlerine sabit bir oran uyguladığı ve burada uygulanan vergilerin sürekli azaldığı için en avantajlı olanlardan biridir. Ayrıca, bu kantonda% 60'lık bir vergi indirimi, çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması için bir mekanizma olarak kullanılmaktadır. Burada yaşayan gerçek kişiler de% 40 oranında temettülerin vergilendirilmesi anlamına gelen kısmi gelir prosedüründen yararlanır.
 
Dikkate alınması gereken bir diğer husus da, inovasyonun son birkaç yılda İsviçre'de önemli bir ekonomik sektör haline gelmesi ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yapanların hem federal hem de kanton düzeyinde mevcut çeşitli vergi teşviklerinden yararlanabilmesidir.
İsviçre'de vergilendirmenin nasıl çalıştığını anlamak için yardıma ihtiyacınız varsa, çeşitli muhasebe hizmetleri de sunabilecek yerel danışmanlarımıza güvenebilirsiniz.

Şirketler için en düşük vergilere sahip İsviçre kanton

Neuchatel en düşük kurumlar vergisine sahip kantonlardan biri olmasa bile, holding şirketlerine fayda sağlayan sermaye gelirlerinden sadece% 0.005'lik en düşük oranı aldı. Ayrıca, bu kantona kayıtlı şirketler, diğer kantonların hiçbirinde bulunmayan bir seçenek olan kurumlar gelir vergisini sermaye vergisinden mahsup edebilir.
 
Bir İsviçre kantonunu seçmek için tek kriter vergilendirme değildir. Vergilendirme söz konusu olduğunda her kantonun kendi avantajları vardır ve doğru olanı seçmek zor olabilir, ancak İsviçre'de bir şirket açmak istiyorsanız, acentelerimiz kantonlar arasındaki farkın nasıl yaratılacağı konusunda tavsiyelerde bulunabilir.

İsviçre'deki En Cazip Yatırım Endüstrileri

İsviçre, yabancı girişimciler için çok sayıda yatırım fırsatı sunmaktadır. Bunlardan bazıları ülkenin önemli ekonomik sektörlerinde, bazıları ise potansiyeli yüksek diğer gelişmekte olan yatırım sektörlerinde de bulunabilir.  İsviçre Hükümeti ayrıca federal ve kanton düzeyinde uygulanabilecek indirimli oranlar şeklinde yatırım teşvikleri sunmaktadır. İsviçre'de yatırım yapmak ve yatırımcılar için mevcut yardım hakkında daha fazla şey bilmek istiyorsanız, İsviçreli şirket kurma danışmanlarımız size yardımcı olabilir. İsviçre'de dış yatırımın kilit sektörleri arasında finans ve bankacılık sektörleri, seyahat ve turizm sektörü, tıbbi ve güvenlik ekipmanları, inşaat, bilgi teknolojisi ve telekomünikasyon, ilaç ve diğerleri yer alıyor. Yeni yatırımlar için yüksek potansiyele sahip sektörler biyo ve nano teknoloji sektörleri veya yüksek teknoloji ekipmanlarıdır. Ticaret sektörü de İsviçre'de iyi gelişmiş bir sektördür.
 
İsviçre'de yatırım yapmak isteyen işadamları, aşağıda belirtildiği gibi aşağıdaki sektörlerde de ilgili yatırım fırsatlarını bulabilirler:
 • •  finans sektörü;
 • •  ticaret;
 • •  kimyasallar ve plastikler;
 • •  hizmetler sektörü;
 • •  elektronik ve enerji;
 • •  saatçilik sektörü;
 • •  Sigorta.
 
Yatırım yapmak için en iyi İsviçre şehirleri arasında Zürih, Cenevre ve Basel bulunmaktadır. Bunlar, 2016/2017 için Geleceğin En İyi 25 Avrupa Şehri ve Geleceğin En İyi 25 Avrupa Bölgesi arasına girdi.
 
İsviçre'de yatırım yapmak isteyen yabancı işadamları bilmelidir ki, bu ülke hem İsviçre'de hem de ikamet ettikleri ülkede yabancı yatırımcılar vergilendirildiğinde durumdan kaçınmak için çok sayıda ülkeyle çifte vergi anlaşmaları imzalamıştır. Tüm anlaşmaların amacı, İsviçre iş ortamının mümkün olduğunca çekici ve arkadaş canlısı olmasını sağlamaktır.
 
Aşağıda, İsviçreli şirket kurma danışmanlarımız kantonları en düşük kurumlar vergisi oranlarıyla sunar:
 
 1. Lucerne – Lucerne Kantonu% 12.32'lik en düşük kurumlar gelir vergisini uygular.
 2. Nidwalden – Düşük kurumlar vergisi oranına sahip bir diğer kanton (,66'ya uygulanır) Nidwalden'dir.
 3. Obwalden – Üçüncü en düşük kurumlar gelir vergisi, şirket gelirinin% 12,89'undan vergi oranının alındığı Obwalden kantonunda tahsil edilir.
 4. Appenzell Ausserrhoden – Appenzell Ausserrhoden'da% 13.04'lük kurumlar gelir vergisi geçerlidir ve yerel işgücünün esas olarak kantonun ana sektöründe – hizmet sektöründe – istihdam edildiğini bilmek önemlidir. Tüm çalışanların %52,6'sı bu branşta istihdam edilmektedir.
 5. Appenzell Innerrhoden – Appenzell Inner Rhodes kantonunda belediyeler ,16 oranında gelir vergisi uygulamakta ve ekonominin en önemli kolları tarım, sanayi ve hizmet sektörü ile temsil edilmektedir.
 6. Zug – Zug'da kurumlar vergisi oranı% 14.6'dır. Zug'un ekonomik açıdan İsviçre'deki en temsili kantonlardan biri olduğunu belirtmek önemlidir. Zug'da bir şirket kurmayı düşünüyorsanız, İsviçre'de bir şirket kurma danışmanlarımız tüm şirket kayıt sürecini halledebilir.
 7. Uri – Uri'deki kurumlar vergisi oranı,11'dir.
 8. Schwyz – Schwyz Kantonu'nda % 15,27'lik sekizinci en düşük kurumlar gelir vergisi mevcuttur.
 9. Neuchâtel – Neuchâtel,61 gelir vergisine sahiptir.
 10. Glarus – ,71 kurumlar gelir vergisi oranı ile Glarus kantonu, çoğunluğu işle ilgili faaliyetlerde bulunan çok sayıda yerli ve yabancı şirketi cezbetmiştir.

 

İsviçre kantonları arasında vergi karşılaştırması

 
Uzun yıllardır, Almanca konuşan kantonlar ve hatta İsviçre'nin merkezi kantonları en düşük vergilere sahipti. Uri kantonları bu kriterlere göre en büyük kazanan oldu. Cenevre kantonunun iki dezavantajı vardır, çünkü sabit maliyetler ve vergi yükü en yüksekler arasındadır (diğer kantonlara kıyasla). Vaud kantonunun sabit maliyetlerden payı nispeten düşüktür, ancak zorunlu levy nispeten yüksek kalır. Zürih kantonı ortalama vergi oranından daha düşük bir vergi oranı sunar, ancak bu çok yüksek konaklama maliyetleri gibi sabit maliyetlerle dengelenir. İsviçre'deki vergiler ortalama brüt hanenin yaklaşık% 11,6'sını temsil ediyor ve büyük bir gider olarak kabul ediliyor. Bu açıdan bakıldığında, ülkenin orta ve doğu tarafındaki kantonların İsviçre'deki en düşük vergilere sahip olduğunu görmek. Fransızca konuşulan İsviçre kantonlarında ve Bern, Basel ve Solothurn kantonlarında vergiler diğer yerlerden daha yüksektir. Ayrıca Neuchâtel kantonunun belediyelerinden mükellefler en yüksek vergi oranlarını ödemek zorundalar.

 

İsviçre'de vergi egemenliği artık hükümetin üç kademesi tarafından paylaşılıyor: Konfederasyon, kantonlar ve komünler. Sınır, kantonların federal hükümet için rezerve olmayan bir vergiyi ödemesini sağlayan federal anayasa tarafından belirlenmiştir. Buna ek olarak, vergileri kanton katsayılarına göre hesaplayan kanton anayasaları, toplumsal vergileri korumamıştır. Örneğin, son birkaç yılda, toplam vergi makbuzları federal hükümet için% 45,8, kantonlar için% 32,6, komünler için% 32,6 ve% 21,6 oranında bölündü.

 

Bir işletmeyi taşımak veya kurmak için İsviçre kantonları seçme


İsviçre'de her biri özel bireyler ve şirketler için farklı vergi avantajlarına sahip 26 kanton vardır. Bu yönüyle en iyi kanton seçilirken, İsviçre vergi sistemi de küresel vergiler dikkate alınarak alınacak kanton ve belediye / komünal vergilerden oluştuğu için, sadece orada alınan ulusal vergilerin dikkate alınmaması gerektiği belirtilmelidir. Gelir vergisinin her kantonda farklı şekilde uygulandığı da belirtilmelidir, böylece bu, örneğin taşımak istediğiniz bir kanton seçerken ayrı olarak dikkate alınmalıdır. Gerçek kişilerden vergi alırken aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:
 
 • ·   İsviçre sakinleri, kökenlerine bakılmaksızın dünya çapındaki gelirleri için vergilendirilir.
 • ·   Evli çiftler, gelirleri birlikte değerlendiği için indirimli vergilerden yararlanırlar.
 • ·   Bekar ebeveynler de gelir vergisi oranlarının düşürülmesinden yararlanır;
 • ·   Burada gayrimenkul sahibi olan ve içinde yaşayan İsviçreliler de vergilendirilebilir gelirlerini kiralamak zorundadır.

Tüm kantonlar arasında Uri, değişken oldukları diğer kantonlara kıyasla tek tip vergi oranları içeren basit vergi sistemi nedeniyle en avantajlı kantonlardan biridir.

 
İsviçre kantonlarının her biri için vergilendirme hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.