Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Stockerstrasse 45, 8002 Zürich
  • clients(at)lawyersswitzerland.com
  • +41445002250
Our Articles

İsviçre’de Muhasebe Hizmetleri

Accounting-Services-in-Switzerland.jpg

İsviçre'ye yatırım yapmak

 
İsviçre, çok sayıda yatırımcı çeken ülkelerden biridir. Avrupa'daki en istikrarlı ve modern ekonomilerden biridir ve aynı zamanda tüm gelişmiş ülkelerin en düşük vergilendirme imkanını sunmaktadır. Güçlü bir para birimi, düşük enflasyon oranı, çok cömert faiz oranları ve tarafsız politikalar, İsviçre'yi yabancı yatırımcılar için mükemmel bir yer haline getirmektedir.
 

İsviçre'de Muhasebe Hizmetleri

 
Tüm yabancı yatırımcılar, işletmelerinin en iyi ve en uygun vergilendirme ve muhasebe tavsiyelerini uyguladıklarından emin olmak için kaliteli muhasebe hizmetlerine ihtiyaç duymaktadırlar. İsviçre’de bulunan muhasebecilerimiz çok çeşitli finansal hizmetler konusunda profesyonel yatırım ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
 

İsviçre'de denetim hizmetleri

 
Müşterilerimizin doğru ve profesyonel bir denetimi için, muhasebeciler, finansal tabloların desteklenmesine ilişkin tüm delilleri doğrulayarak tüm önemli hataları ortadan kaldırılacaktır. Yıllık hesap açıklamaları, İsviçre'de geçerli olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun şekilde yıllık olarak yapılmalıdır.
 

İsviçre'deki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Danışmanlığı

 
Bu antlaşmalar, yabancı yatırımcıları cezbetmek için İsviçre Hükümeti tarafından imzalanmış olup, temel amacı, birden fazla ülkede faaliyet gösteren şirketlerin çifte vergilendirilmesini önlemektir. Bu nedenle, İsviçre'de şirket açan girişimcilerin, bu antlaşmaların hükümlerine vakıf ve bu konuda yardım ve temsil sağlayabilecek deneyimli bir muhasebeci tavsiyesinden faydalanmaları önerilir. Müşteriler profesyonel ve kişiselleştirilmiş vergilendirme danışmanlığı için İsviçre'deki muhasebecilerimize her zaman güvenebilirler.
 

İsviçre'de vergi danışmanlığı

 
Finans departmanının organizasyonu, kredi başvuruları için dokümantasyon hazırlığı, belge akışı, finansal ve muhasebe politikaları konularında yardım sağlamaktayız. Muhasebecilerimiz İsviçre'deki şirket tesciline ilişkin vergiler konusunda da yardımcı olabilirler.
 

İsviçre'de Şirket Yönetimi

 
İyi yönetilen bir şirket yönetimi süreci, şirketin finansal sonuçlarının iyileştirilmesini sağlayacaktır. Ayrıca şirket, ülkenin mevzuatı ve muhasebe politikaları konusunda uzmanlaşmış bir muhasebecisinin tavsiyesini uygulamaya karar verirse İsviçre pazarındaki konumunu güçlendirebilir.
 

İsviçre'de Bordro hizmetleri

 
İsviçre'de bir şirket kuran herhangi bir yatırımcı, şirketinin bordro süreçleri ve prosedürleri konusunda deneyimli bir muhasebecinin mesleki tavsiyesinden yararlanacağını görecektir. Muhasebecilerimiz, çalışanlarınızın hak ediş beyanlarıyla ilgili bordro ve belge hazırlayabilir.
İsviçre'deki muhasebe hizmetlerimiz, müşterilerimiz için iş masraflarını etkin bir şekilde kontrol etmek ve zaman ve çabalarından tasarruf etmek anlamına gelmektedir. Daha fazla bilgi ve kişiselleştirilmiş bir teklif için lütfen bizimle iletişime geçin.