Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Stockerstrasse 45, 8002 Zürich
  • clients(at)lawyersswitzerland.com
  • +41445002250
Our Articles

İsviçre’de bir irtibat bürosu kurmak

 

Società-Pronte-Svizzere.jpg

İsviçre'de bir irtibat bürosunun kendi tüzel kişiliği yoktur, dolayısıyla ana şirketten bağımsız farklı bir adı veya ticari adı veya kendi mülkleri yoktur. Mali sıkıntı yaşanması durumunda, ana şirket irtibat bürosunun borçlarından sorumlu tutulacaktır.
 
İsviçre'de irtibat bürosu kurma prosedürü, onu açan şirkete güçlü bir şekilde bağımlı olmasından dolayı daha az sayıda evrak talep eder.
 
İrtibat bürosunun hukuki veya ekonomik özerkliği bulunmamaktadır ve ana şirkete bağlıdır. Sözleşme serbestisi yetkisine sahip değildir ve çalışanların şirketi bağlama yetkisi yoktur. Dahası, irtibat bürosu açıldığı ülkede ticari faaliyetlerde bulunmak istediğinde mutlaka ana şirkete başvurması gerekmektedir.
 
Ticaret ve sanayi odasının ticaret formaliteleri için merkezde kuruluş beyanının gönderilmesi ile başlayan, İsviçre'de bir irtibat bürosu kurmak için takip edilmesi gereken birkaç formalite bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu prosedür, ticari sicilin tesciline girmez; zira bu form ile irtibat bürosu bağımsız bir şirket olarak işlev göremez. Tek istisna, faaliyet öncesinde İsviçre Federal Bankacılık Komisyonunun iznine ihtiyaç duyan yabancı bir bankanın temsilcilik bürosu için sağlanmaktadır.
 
İsviçre'de bir irtibat bürosu kurarken kurucular, herhangi bir satış yapmadığı ve yabancı şirketin müşterilerine doğrudan hizmet vermediği sürece gelir (kurumlar) vergisine tabi olmadıklarının farkında olmalıdır. Dahası, yurtdışı irtibat bürosu adına herhangi bir satış yapmaz ve münhasıran çalışmaz ise KDV'ye tabi değildir. Bununla birlikte, yabancı şirketin kuruluş masrafları ve finans irtibat bürosu için ödenen KDV talep edilmesi halinde geri alınabilir.
 
İsviçre'deki bir irtibat bürosu, profesyonel nitelikteki faaliyetlerle uğraşmamakla ve bölgesel ekonomik katkıda bulunmamakla birlikte emlak vergisi mükellefi olmaktadır.
 
İsviçre'de irtibat bürosu kurma konusunda, kurucular, bordro hizmetleri ve sosyal yükümlülükler için tüm personelin (yabancı yöneticiler hariç) yasalar tarafından sağlanan genel şemaya girdiğinin farkında olmalıdır. İrtibat bürosu, faaliyette bulunduğu ülkedeki sosyal işletmelerle aynı yükümlülüklere tabidir.
 
İrtibat bürosu şube yapısından daha esnektir. Bununla birlikte, ticari bir faaliyette bulunmaya gelince, bir işyeri olarak muamele görür ve bu nedenle bir şube yapısı ile aynı hukuki, vergi ve mali yükümlülükleri altındadır.
 
İsviçre'de bir irtibat bürosu kurmak konusunda daha fazla bilgi ve yasal tavsiyeler için İsviçre’deki şirket oluşturma uzmanlarımızla iletişime geçin.