Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Stockerstrasse 45, 8002 Zürich
  • clients(at)lawyersswitzerland.com
  • +41445002250
Our Articles

Usługi księgowe w Szwajcarii

Switzerland-UK-Double-Tax-Treaty.jpg

Inwestowanie w Szwajcarii
 

Szwajcaria jest jednym z krajów przyciągających dużą liczbę inwestorów. To jedna z najbardziej stabilnych i nowoczesnych gospodarek w Europie, a także oferuje najmniejsze opłaty podatkowe we wszystkich rozwiniętych krajach. Silna waluta, niska stopa inflacji, bardzo hojne stopy procentowe i neutralna polityka sprawiają, że Szwajcaria jest idealnym miejscem dla zagranicznych inwestorów.
 

Usługi księgowe w Szwajcarii
 

Wszyscy zagraniczni inwestorzy będą potrzebować wysokiej jakości usług księgowych, aby upewnić się, że ich firmy korzystają z najlepszych i najbardziej odpowiednich porad podatkowych i księgowych. Nasi szwajcarscy księgowi oferują profesjonalne doradztwo i konsultacje w szerokim zakresie usług finansowych.
 

• Usługi audytorskie w Szwajcarii

W celu dokładnego i profesjonalnego audytu naszych klientów nasi księgowi weryfikują wszystkie dowody potwierdzające sprawozdania finansowe, tak aby wyeliminować wszelkie istotne zniekształcenia. Sprawozdania z rocznych sprawozdań finansowych muszą być składane corocznie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obowiązującymi w Szwajcarii.
 

• Doradztwo w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w Szwajcarii

Traktaty te zostały podpisane przez Szwajcarski Rząd w celu przyciągnięcia zagranicznych inwestorów i zasadniczo ich celem jest unikanie podwójnego opodatkowania krajów aktywujących się w więcej niż jednym kraju. W związku z tym wskazane jest, aby przedsiębiorcy otwierający przedsiębiorstwa w Szwajcarii korzystali z doświadczonej porady księgowego posiadającego wiedzę na temat postanowień tych traktatów, który może świadczyć pomoc i reprezentowanie w tej dziedzinie. Klienci mogą zawsze polegać na naszych szwajcarskich księgowych w celu profesjonalnego i spersonalizowanego doradztwa podatkowego.
 

• Doradztwo podatkowe w Szwajcarii

Zapewniamy pomoc w organizacji działu finansowego, przygotowaniu dokumentacji do wniosków pożyczkowych, przepływie dokumentów, polityce finansowej i księgowej. Nasi księgowi pomagają w płaceniu podatków za rejestrację firmy w Szwajcarii.
 

• Zarządzanie firmą w Szwajcarii

Dobrze prowadzony proces zarządzania firmą prowadzi do poprawy wyników finansowych firmy. Ponadto firma może skonsolidować swoją pozycję na rynku szwajcarskim, jeśli zdecyduje się skorzystać ze wsparcia szwajcarskiego księgowego specjalizującego się w ustawodawstwie krajowym i zasadach rachunkowości.
 

• Pomoc w zakresie listy płac w Szwajcarii

Każdy inwestor otwierający firmę w Szwajcarii może być pewien, że jego firma może korzystać z profesjonalnego doradztwa doświadczonego księgowego w zakresie procedur i procesów płacowych. Nasi księgowi mogą przygotowywać listy płac i wyciągi związane z oświadczeniami pracowników.
 
Nasze usługi księgowe w Szwajcarii mają na celu skuteczne kontrolowanie wydatkami biznesowymi naszych klientów, a także oszczędzanie czasu i wysiłków. Aby uzyskać więcej informacji i spersonalizowaną ofertę, skontaktuj się z nami.