Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Stockerstrasse 45, 8002 Zürich
  • clients(at)lawyersswitzerland.com
  • +41445002250
Our Articles

İsviçre’de Limited Şirket (GmbH) kurmak

Set-up-GmbH-in-Switzerland.jpg

İsviçre'de GmbH ne demektir?

 
İsviçre'deki bir GmbH (GesellschaftmitbeschränkterHaftung) bir limited şirket anlamına gelmektedir. Limited şirketler İsviçre’de bulunan anonim şirketler kadar popüler değildir, ancak kuruluş ve yönetim sorumluluklarının yerine getirilmesi oldukça kolaydır.
 

Bir İsviçre GmbH için minimum sermaye nedir?

 
İsviçre'de bir limited şirket veya bir GmbH'da kurmak için gereken asgari sermaye miktarı 20,000 CHF'dır. Bu sermaye “kotalara” ayrılmıştır. Her kotanın nominal bir değeri vardır ve bir kota, 100 CHF'den düşük bir değere sahip olamaz.
 

İsviçre'de bir GmbH kurulması için kaç tane hissedar olması gerekmektedir?

 
En az iki hissedar İsviçre'de bir GmbH kurmaya karar vermelidir ve bunlar şahıs veya tüzel kişi olabilirler. Kurucular Ticaret Siciline tescil edilmelidir. Hissedarların sorumlulukları, İsviçre'de limited şirketteki payları ile sınırlıdır.
 

İsviçre'de bir GmbH şirketinin yönetim yapısı nasıldır?

 
İsviçre'de bir limited şirket veya şirketin yönetim yapısı oldukça sadedir ve yüksek maliyet gerektirmez. İsviçre’deki GmbH için hiçbir yönetim kurulu zorunluluğu bulunmamakla birlikte, şirket için tam sorumluluk sahibi ve ana karar alıcı şirket müdürüdür. İsviçre’deki GmbH için en az bir genel müdür gereklidir ve İsviçre vatandaşlığına sahip olması önerilir. Bir şirket sekreteri isteğe bağlıdır.
 

İsviçre’deki GmbH nasıl doğrulanabilir?

 
Bir limited şirketin İsviçre'deki denetim şartları oldukça basittir. Mali tabloların Ticaret Sicil makamına tescil edilmesi gerekmemekle birlikte, hissedarların veya vergi makamlarının talebi üzerine bunların ibrazı için mali kayıtlar tutulmalıdır.
 

İsviçre'deki bir GmbH için başka gereklilikler var mıdır?

 
Şirketin ismi Latin alfabesini kullanan herhangi bir dilde oluşturulabilir. Bununla birlikte, İsviçre'deki şirket kaydı için yetkili makamların şirket isminin yasak veya kötü bir kelime olmadığını bilmeleri için İsviçre'de bir çeviri gerekli olabilir. 
 
İsviçre’de işletme açma, karmaşık bir konudur; bu da genellikle bir uzman tavsiyesini gerekli kılar. İsviçre limited şirketleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen İsviçre'deki şirket kurma uzmanlarımızla iletişime geçin.