Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Stockerstrasse 45, 8002 Zürich
  • clients(at)lawyersswitzerland.com
  • +41445002250
Our Articles

Zakładanie GmbH w Szwajcarii

New_Company_vs_Shelf_Company_in_Switzerland.jpg

Czym jest GmbH w Szwajcarii?
 

GmbH w Szwajcarii jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub GesellschaftmitbeschränkterHaftung. Tego rodzaju firma nie jest tak popularna jak spółka akcyjna w Szwajcarii, ale utworzenie i administracja GmbH w Szwajcarii są bardziej proste do zrealizowania.
 

Jaki jest minimalny kapitał zakładowy dla szwajcarskiej GmbH?
 

Minimalny kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szwajcarii lub GmbH wynosi 20 000 CHF. Kapitał ten dzieli się na „udziały”. Każdy udział ma wartość nominalną, a jeden udział nie może mieć wartości mniejszej niż 100 CHF.
 

Ilu udziałowców jest niezbędnych dla GmbH w Szwajcarii?
 

Przynajmniej dwóch udziałowców musi zdecydować o założeniu spółki w Szwajcarii i mogą to być osoby fizyczne lub prawne. Założyciele muszą zarejestrować się w Rejestrze Handlowym. Ich odpowiedzialność jest ograniczona przez ich udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Szwajcarii.
 
 

Jaka jest struktura zarządzania firmą GmbH w Szwajcarii?
 

Struktura zarządzania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub GmbH w Szwajcarii jest dość prosta i nie wymaga wysokich kosztów. Dla Szwajcarskiej GmbH nie ma obowiązku tworzenia rady dyrektorów, a głównym decydentem jest dyrektor zarządzający, który ponosi pełną odpowiedzialność za spółkę. Dla szwajcarskiej firmy GmbH wymagany jest co najmniej jeden dyrektor zarządzający. Zaleca się, aby posiadał obywatelstwo szwajcarskie. Sekretarz firmy jest opcją.

 

W jaki sposób można zweryfikować szwajcarską GmbH?
 

Wymogi audytowe w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub GmbH w Szwajcarii są dość proste. Sprawozdania finansowe nie powinny być rejestrowane w urzędzie stanu cywilnego, ale rejestry finansowe należy przechowywać, aby móc je przedstawić na żądanie akcjonariuszy lub organów podatkowych.
 

Czy są inne wymagania dla firmy GmbH w Szwajcarii?
 

Jeśli chodzi o nazwę firmy, można ją sformułować w dowolnym języku posługującym się alfabetem łacińskim. Tłumaczenie na język szwajcarski może być jednak potrzebne do rejestracji firmy w Szwajcarii, aby władze miały pewność, że użyte słowo nie jest zakazane lub złe.
 
Otwieranie firm szwajcarskich jest skomplikowaną sprawą, która zwykle wymaga porady specjalisty w sprawach związanych z jej zakładaniem. Aby uzyskać więcej informacji na temat szwajcarskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, skontaktuj się z naszymi specjalistami do spraw zakładania firm w Szwajcarii.