İsviçre’de bir Bağlı Ortaklık Kurun

İsviçre İştirakleri   İsviçre’deki iştirakler, kısmen veya tamamen yabancı şirketlere ait sermayeye sahip tüzel kişidir. Şirketin sermayesinin yabancı bir şirket tarafından kontrol edilmesi, yeni sözleşmelerin kurulması veya şirket çalışanların istihdamı gibi konularda İsviçre şirketinin yönetimini şart koşmaktadır. Ayrıca şirket hisseleri çıkarabilir ve aktarabilir.   Yabancı şirketler şirket ana sözleşmesini ayrıntılı…
Read More