Tworzenie biura łącznikowego w Szwajcarii

Biuro łącznikowe w Szwajcarii nie ma własnej osobowości prawnej, w związku z czym nie jest ono oddzielone dziedzictwem macierzystej firmy, nie ma odrębnej nazwy, nazwy handlowej ani własności. W przypadku trudności finansowych, macierzysta firma ponosi odpowiedzialność za długi biura.   Procedura zakładania biura łącznikowego w Szwajcarii jest mniej wymagająca, ponieważ…
Read More