Zakładanie Spółki Zależnej w Szwajcarii

  Szwajcarskie spółki zależne   Szwajcarskie spółki zależne to podmioty prawne posiadające kapitał częściowo lub całkowicie posiadany przez zagraniczne firmy. Fakt, że kapitał spółki jest kontrolowany przez spółkę zagraniczną, nie warunkuje zarządzania szwajcarską spółką w sprawach takich jak zawieranie nowych umów lub zatrudnianie pracowników. Może ona również wydawać akcje i…
Read More