Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Stockerstrasse 45, 8002 Zürich
  • clients(at)lawyersswitzerland.com
  • +41445002250

Articles

Powstanie firmy w Szwajcarii

  Szwajcaria jest krajem oferującym wielkie możliwości inwestycyjne dla zagranicznych inwestorów. Rodzaje szwajcarskich firm pozwalają na tworzenie zarówno dużych korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw.   Wybór właściwego rodzaju firmy to ważna decyzja, którą każdy inwestor musi podjąć. Jeśli chcesz otworzyć firmę w Szwajcarii, nasi eksperci rejestrowania firmy pomogą…
Read More

Rejestrowanie szwajcarskiej firmy

Co oznacza zarejestrowanie firmy w Szwajcarii?   Niezależnie od tego, czy inwestor planuje założyć szwajcarską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółkę akcyjną, musi wziąć pod uwagę kilka czynników. Dla starterów: nazwa marki musi być unikatowa. Należy również otworzyć konto bankowe dla przyszłych transakcji przy minimalnym wymaganym kapitale. Firma musi również…
Read More

Wirtualne biuro w Szwajcarii

  Czym jest wirtualne biuro w Szwajcarii?   Wirtualne biuro w Szwajcarii zapewnia przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności w sposób profesjonalny, bez konieczności tworzenia realnej powierzchni biurowej. Zaletą tego rodzaju biura jest fakt, że nie wymaga ono konwencjonalnych kosztów najmu, a także zwalnia przedsiębiorcę z wszelkich innych kosztów wymaganych przez fizyczne…
Read More

Zakładanie GmbH w Szwajcarii

Czym jest GmbH w Szwajcarii?   GmbH w Szwajcarii jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub GesellschaftmitbeschränkterHaftung. Tego rodzaju firma nie jest tak popularna jak spółka akcyjna w Szwajcarii, ale utworzenie i administracja GmbH w Szwajcarii są bardziej proste do zrealizowania.   Jaki jest minimalny kapitał zakładowy dla szwajcarskiej GmbH?  …
Read More

Usługi księgowe w Szwajcarii

Inwestowanie w Szwajcarii   Szwajcaria jest jednym z krajów przyciągających dużą liczbę inwestorów. To jedna z najbardziej stabilnych i nowoczesnych gospodarek w Europie, a także oferuje najmniejsze opłaty podatkowe we wszystkich rozwiniętych krajach. Silna waluta, niska stopa inflacji, bardzo hojne stopy procentowe i neutralna polityka sprawiają, że Szwajcaria jest idealnym…
Read More

Zakładanie Spółki Zależnej w Szwajcarii

  Szwajcarskie spółki zależne   Szwajcarskie spółki zależne to podmioty prawne posiadające kapitał częściowo lub całkowicie posiadany przez zagraniczne firmy. Fakt, że kapitał spółki jest kontrolowany przez spółkę zagraniczną, nie warunkuje zarządzania szwajcarską spółką w sprawach takich jak zawieranie nowych umów lub zatrudnianie pracowników. Może ona również wydawać akcje i…
Read More

Tworzenie oddziału w Szwajcarii

Firma zagraniczna w Szwajcarii Istnieją dwa dogodne sposoby, dzięki którym zagraniczna firma może zaznaczyć swoją obecność na szwajcarskim rynku. Jednym z nich jest utworzenie oddziału w Szwajcarii, drugim otwarcie spółki zależnej. Wybór należy do macierzystej zagranicznej firmy i zależy od szeregu czynników, takich jak odpowiedzialność, opodatkowanie, kwestie zarządzania firmą.  …
Read More

Szwajcarskie firmy szelfowe

Firma szelfowa w Szwajcarii odnosi się do rodzaju podmiotu prawnego dostępnego do zakupu. Indywidualna firma może zostać zarejestrowana w celu sprzedaży lub do pewnego momentu, może mieć różne działania komercyjne. Ze względu na stan bezczynności, a także fakt, że jest ona gotowa do zakupu, określa się ją mianem firmy "półkowej".…
Read More

Okręgi z najniższymi podatkami w Szwajcarii

Szwajcaria składa się z 26 okręgów (Aargau, Appenzell Inner Rhodes, Appenzell Ausserrhoden, Brno, Bazylea-Kraj, Basel-Stadt, Fribourg, Genewa, Glarus, Grisons, Jura Góry, Lucerna, Neuchâtel, Nidwalden, Obwalden, St. Gallen, Schaffhausen , Solothurn, Schwyz, Thurgau, Ticino, Uri, Vaud, Valais, Zug, Zurych), które mogą, zgodnie z obowiązującym szwajcarskim ustawodawstwem, zorganizować własny system podatkowy.  …
Read More

Tworzenie biura łącznikowego w Szwajcarii

Biuro łącznikowe w Szwajcarii nie ma własnej osobowości prawnej, w związku z czym nie jest ono oddzielone dziedzictwem macierzystej firmy, nie ma odrębnej nazwy, nazwy handlowej ani własności. W przypadku trudności finansowych, macierzysta firma ponosi odpowiedzialność za długi biura.   Procedura zakładania biura łącznikowego w Szwajcarii jest mniej wymagająca, ponieważ…
Read More